Portugalsko / apríl-máj 2023

  • Výstupy projektu “Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia VI.”, číslo projektu: 2020-1-SK01-KA116-077914, v rámci študentskej mobility Erasmus+ v Portugalsku, 14. 4. – 4. 5. 2023.
  • Európska komisia nezodpovedá za obsahy týchto videí a výstupov z projektu.