Making of LAB IT

  • Výstup projektu “Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia VI.”, číslo projektu: 2020-1-SK01-KA116-077914, v rámci študentskej mobility Erasmus+ v Prahe. Videodielo mapuje pobyt študentov zo Slovenska, Fínska a Česka na medzinárodnom stretnutí v rámci projektu Erasmus+ Laboratórium inovácií a tvorivosti (2020-1-SK01-KA202-0783). 
  • Európska komisia nezodpovedá za obsah tohto videa.