Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová

Filmová škola sa do aktivít Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), ktorá podporuje a koordinuje najmä program Erasmus+ v Slovenskej republike, zapája už vyše pätnásť rokov. Je nositeľom „Certifikátu značky Excelentnosti za kvalitnú implementáciu mobilitných aktivít“. Má široko rozvetvenú sieť partnerských škôl a inštitúcií z takmer 20-tich krajín Európskej únie. Študenti Filmovej školy sa zúčastnili desiatok pobytov v rôznych krajinách ako Portugalsko, Španielsko, Fínsko, Švédsko, Česko, Maďarsko, Poľsko či Bulharsko.

Táto platforma vznikla za účelom predstaviť umelecké výstupy z realizovaných mobilít a šíriť aktivity projektov programu Erasmus+.

Európska komisia nezodpovedá za obsah videí a iných mediálnych výstupov.