Španielsko / máj 2023

  • Výstupy projektu “Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia VII.”, číslo projektu: 2021-1-SK01-KA121-VET-000012060, v rámci študentskej mobility Erasmus+ v Španielsku, 12. 5. – 31. 5. 2023. 
  • Európska komisia nezodpovedá za obsah týchto videí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *