ŠPANIELSKO / JÚN 2023

  • Výstupy projektu číslo 2022-1-SK01-KA121-VET-000057367 / Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia VIII., v rámci študentskej mobility Erasmus+ v Španielsku, 31. 5. – 21. 6. 2023. 
  • Európska komisia nezodpovedá za obsah týchto výstupov a videí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *