PÍSEK / MAREC 2023

  • Výstupy projektu číslo 2022-1-SK01-KA121-VET-000057367 / Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia VIII., v rámci študentskej mobility Erasmus+ v Písku (ČR), 27. 2. – 19. 3. 2023. 
  • Európska komisia nezodpovedá za obsah týchto výstupov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *